A felvidéki zenei élet kiemelkedő mozgatórúgója volt - Duka-Zólyomi Emese emlékére

Duka-Zólyomi Emese zenetörténész, zenei könyvtáros, a felvidéki zenei élet kiemelkedő mozgatórúgója volt hosszú éveken át. Halála előtt szlovákiai magyar zenei díjjal is elismerték munkásságát, ő kapta a Harmónia Életműdíjat.

Emese 1944. augusztus 15-én született Pozsonyban. A fővárosban érettségizett 1961-ben, 1969-ben a pozsonyi konzervatóriumban fuvola szakon, 1979-ben a Comenius Egyetemen zenetudomány szakon végzett, majd ugyanott doktorált 1981-ben.

1969–1970-ben az Egyetemi Könyvtár zenei kabinetjének vezetőhelyettese, 1970 és 2004 között vezetője. 1985-től 88-ig a Szlovák Rádió magyar adásának külső munkatársa, 1990 és 97 között a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem előadója.

1982-től több kórus alapító karnagya, 1993-tól a pozsonyi Corda Fratrum egyházi vegyes kar alapítója és karnagya. Aktív tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos kórusának is. 1980-tól a Szlovákiai Könyvtárosi Egyesület zenei könyvtárosok munkacsoportjának titkára, 1986 és 2004 között elnöke, 1990-től a Szlovákiai Zenebarátok Társaságának elnöke.

A Kadosa Pál Zongoraverseny és a Bartók Béla Zenei Találkozó egyik megalapítója és szervezője. A Csengő Énekszó Gyermek- és Ifjúsági Kórusok Országos Találkozójának egyik főszervezője.

Szakterületei a hangszerkészítés, a zenei könyvtárosság, a szlovákiai magyar zenei élet, 1992-től az egyházi zene. 1976-tól publikál. A szlovákiai zenei könyvtárosok évi szemináriumainak szervezője és előadója. Számos szócikket írt különböző magyar és szlovák lexikonokba, többek közt A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995, Ki kicsoda Prágától Kassáig, Slovenský biografický slovník (Szlovák biográfiai szótár) címűekbe.

További munkái:
• Generálny katalóg hudobnín a kníh o hudbe (Zeneművek és zenei tárgyú könyvek központi (OPUS katalógusa), Pozsony, 1984
• Bratislavské hudobné telesá a spolky (Pozsonyi zenekarok és egyesületek) 1945–1985 (Blanka Nemcovskával), bibliográfia.

Ezenkívül a könyvtárosi szemináriumok szöveggyűjteményeinek szerkesztője 8 alkalommal, ajánló bibliográfiák összeállítója 5 alkalommal, továbbá számtalan cikk és egyéb írás szerzője legfőképpen az Új Szó napilapban és az egykori Hét hetilapban.

Duka-Zólyomi Emese szervezője volt a szlovákiai magyar kórusmozgalomnak, több énekkar alapítójaként, karnagyaként és művészeti irányítójaként is aktív volt. Tevékenysége és háttérmunkája a szlovákiai magyar komolyzene és kórusmozgalom szempontjából felbecsülhetetlen értékű.

2017. december 4-én, 73 éves korában hunyt el.

EZ, ATEMPO.sk
Fotó: Bohuš Matej